เรียนอังกฤษ
เรียน อังกฤษทั่วไป :  ประถม    มัธยมต้น     มัธยมปลาย     มหาลัย

Study General English:  Primary  Secondary  University Levelsเรียน อังกฤษธุรกิจ Business Englishเรียนอังกฤษวิทยาศาสตร์ Scientific Englishเรียน อังกฤษกฎหมาย English for Laws
เรียนอังกฤษ จาก ข่าว English in News
เรียน อังกฤษ จาก เกมส์ English from Games
เรียนอังกฤษ จาก เพลง English from Songs
____________________________________________
__________________________________________


เรียนภาษาอื่นๆ

|
|
|

การศึกษา
เรียนฝรั่งเศส
Study French
|
|
การ ศึกษาต่อในสหรัฐ
Study in the US


เรียนเยอรมัน
Learn German
|
|
เรียน ภาษาต่างประเทศไม่ยาก
Learning a foreign language is not difficultเรียนสเปน
Learn Spanish
|
|
เรียนจีน
Study Chinese
|
|
เรียนอังกฤษด้วยการฝึกและทดสอบ
English by Drills|
ฝึกเขียนทุก วัน          Writing Daily |
เรียน อังกฤษทุกวัน      Learn English Everyday


้|

|


Copyright (c) 2013


เค บี เอส เซอร์วิส    208/130 อาคาร H ชั้น 4 เคหะแจ้งวัฒนะ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 095-7060-350    อีเมล์ : sutrans2@gmail.com, sutarat@kbsservice.com

KBS Service     208/130 Building H, 4th Floor, Kheha Chaengwatthana, Si Gan Sub-district,
Don Muang District,
Bangkok 10210    Tel.: 095-7060-350  E-mail: sutrans2@gmail.com ,  sutarat@kbsservice.com