ส่งอีเมล์ถึง เรา ..... E-mail to us <click>
ประวัติ


+
+

BackgroundKBS SERVICE เป็น เว็บสอน ภาษาอังกฤษ และ ร้านค้าออนไลน์ โดยมีแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในหน้าการเรียนภาษา อังกฤษให้ลองทำฟรี   และมีบท ความที่น่าสนใจสำหรับผู้เรียนและผู้อ่านทั่วไป


ประวัติโดยย่อ ของเรา

ปี 2552 - ปัจจุบัน : บริการแปลเอกสาร

ปี 2554 : ออกแบบฝึกหัดภาษาอังกิดฟรีจำนวนหนึ่ง

ปี 2556 : ออกแบบฝึกหัดภาษาอังกิดฟรีอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม  และมีโครงการจะทำนิตยสารการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ใน อนาคต

ปี 2560 : รวบรวมและตีพิมพ์บทความ ด้านสุขภาพ ท่องเที่ยว การศึกษา การเรียนภาษาอังกฤษ ที่น่าสนใจ 


ประวัติของผู้จัดทำ    

- จบการศึกษาปริญญาตรีและโทด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และต่างประเทศ  เรียนธุรกิจเป็นคอร์สสั้นๆ หลายวิชา

- ประสบการณ์ด้านการสอน  การแปล และการทำข่าว

+

KBS SERVICE is a translating and English teaching web page with an online shop. There are some business article links on the Biz Page and free English exercises on the English Learning Page. 


Our Brief Background:

Year 2009 to present :  Provision of English translation services.

Year 2011 :  Luanching of a number of free English learning exercises.

Year 2013 :  Contributing to society a wider range of English learning exercises for free and having the project of selling English learning magazine online in the future.

Year 2017 : Collecting and publishing various articles in the fields of health, tourism, education, business and English learning.


Background of Maker: 

- Graduated with a bachelor and a master's degrees in English from some universities in Thailand and abroad.

- Having experiences in teaching English, translation and news reporting.


++


+


+

+


+


+


ติดต่อเรา   


Contact Us


ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

เค บีเอส เซอร์วิส
40/7 หมู่บ้านรื่นรมย์ 2 ซอยมีสุข  ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

มือถือ: 084-6362-954, 095-706-0350
อีเมล์: 
su_trans@yahoo.com

เว็บไซต์:
www.kbsservice.com


Enquiry can be sent to :

KBS Service
40/7 Ruenrom Village 2, Mee Suk Lane, Jaengwatthana Rd., Lak Si District, Bangkok 10210

Mobile Phone: 084-6362-954, 095-7060-350
E-mail: su_trans@yahoo.com

website: www.kbsservice.com
Copyright (c) 2013


เค บี เอส เซอร์วิส    40/7 ซ.มีสุข ถ. แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 095-7060-350    อีเมล์ : su_trans@yahoo.com


KBS Service    40/7 Meesuk Lane, Chaengwatthana Rd., Lak Si District, Bangkok Tel.: 095-7060-350    e-mail: su_trans@yahoo.com