<< การเรียนภาษา   Studying Languages >>     เรียนภาษา ต่างประเทศไม่ยาก

เรียน ภาษาต่างประเทศ ไม่ยาก แต่ใช้เวลา

ถ้าคิดว่า เรียนภาษาต่างประเทศ ยาก ขอบอกเลยว่า คิดผิดเสียแล้ว

เรียนภาษา ไม่ยาก ถ้าจัดเวลาเป็น

การ เรียนภาษา ไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องของการฝึก การได้พบกับภาษาต่างประเทศ การได้ใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลานาน ต้องอดทน รอคอยความสำเร็จในอนาคต

ดัง นั้น จึงควรเรียนภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ ประถม และมัธยมต้น เพื่อให้ได้ศัพท์พื้นฐาน เรียนหรือใช้ภาษาต่างประเทศวันละ 1 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย เช่น อ่านนิทานอังกฤษ ฟังเพลงอังกฤษ ผู้เรียนก็จะจำคำศัพท์ต่าง ๆ ได้ ในที่สุด

จากนั้น ลองใช้ภาษาต่างประเทศในเรื่องยากๆ ที่ชอบ เช่น ทำเลข เป็นอังกิด อ่านบทความธุรกิจ เป็นอังกิด เรื่องที่ผู้เรียนสนใจจะทำให้ผู้เรียนจำศัพท์ได้

นี่เป็น ประสบการณ์จริงของผู้เขียน


Studying a foreign language is not difficult, but it takes time.

If you think that learning a foreign language is difficult, let's say it is wrong.

Learning a language is not difficult if you can manage the time of practising.

Language learning is not
a hardship. But it is a matter of practice, a matter of putting yourself in a foreign language or using a foreign language. Practising however takes a long time. Be patient with language learning, waiting for the successful outcome.

Therefore, you should study
a foreign language since being in an elementary school and a lower secondary school. This is to catch the basic vocabulary. You should learn or use a foreign language for at least 1 hour per day, such as reading English fables, listening English music. Subsequently, you will be able memorize the English words without toil.

Then, try to use foreign language in
any difficult issue as you like, such as doing maths in English and reading English business articles. The subject of interest will make you get the difficult vocabulary easily.

This is the real experience of the author.

Copyright (c) 2013


เค บี เอส เซอร์วิส    40/7 ซ.มีสุข ถ. แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 095-7060-350    อีเมล์ : su_trans@yahoo.com


KBS Service    40/7 Meesuk Lane, Chaengwatthana Rd., Lak Si District, Bangkok Tel.: 095-7060-350    e-mail: su_trans@yahoo.com